Inside Story af Dara Marks

Dara Markss bog retter sig primært mod filmmanuskripter men kan også bruges til traditionelle romaner. Kernen i bogen er hovedpersonens indre udvikling og hvordan denne udvikling hænger sammen med plottets ydre konflikt.