Ordliste

Oversættelser til og fra engelsk

Jeg tilstræber at Guldkorn skal være et dansk skriveleksikon og ikke et "dangelsk" leksikon, så jeg forsøger så vidt muligt at oversætte skrivetekniske fagudtryk. De oversættelser jeg har valgt til leksikonnet forsøger jeg at holde styr på her:

Engelsk Dansk
character arc karakterudvikling(en)
character development karakterudvikling(en)
foreshadow varsle, antyde, forudane
foreshadowing varsel, antydning, forudanelse, foreshadowing
inciting incident ansporende begivenhed
hook krog
midpoint midtpunkt
milestone milepæl
outline disposition
pinch point klemningspunkt, (flaskehals)
plot point vendepunkt
quest rejse, færd, (søgen), (stræben)
setup setup, (fundament)
subplot sidehandling
subtext dybere mening, undertekst
twist uventet drejning, uventet udvikling, twist
want and need begær og behov, begære og behøve