Roman

Romanen er en af fortællingens formgenrer der typisk rummer en længere handling med en eller få hovedpersoner.

Der er en glidende overgang mellem novellen og romanen, men de adskiller sig tydeligst ved at der i novellen kun er plads til én handlingstråd, hvorimod en roman er lang nok til at rumme både hovedhandlingen og sidehandlinger.

Kilder